page_banner

प्रमाणपत्र

सम्मान

 • उत्कृष्ट ई-वाणिज्य आपूर्तिकर्ता

  उत्कृष्ट ई-वाणिज्य आपूर्तिकर्ता

 • मासु संघका कार्यकारी निर्देशक डा

  मासु संघका कार्यकारी निर्देशक डा

 • उच्च र नयाँ प्रविधि उद्यमहरू

  उच्च र नयाँ प्रविधि उद्यमहरू

 • उच्च प्रविधि उद्यम प्रमाणपत्र

  उच्च प्रविधि उद्यम प्रमाणपत्र

 • प्रभावशाली ब्रान्डहरू

  प्रभावशाली ब्रान्डहरू

 • रणनीतिक सहयोग कृषि तथा वन विज्ञान संस्थान

  रणनीतिक सहयोग कृषि तथा वन विज्ञान संस्थान

 • रणनीतिक सहयोग चीन रेलवे इन्टरमोडल यातायात

  रणनीतिक सहयोग चीन रेलवे इन्टरमोडल यातायात

 • रणनीतिक सहयोग नेटवर्क तरकारी बजार

  रणनीतिक सहयोग नेटवर्क तरकारी बजार

पेटेन्ट र प्रमाणपत्रहरू

 • CE

  CE

 • वातावरणीय प्रणाली प्रमाणीकरण

  वातावरणीय प्रणाली प्रमाणीकरण

 • गुणस्तर प्रणाली प्रमाणीकरण

  गुणस्तर प्रणाली प्रमाणीकरण

 • प्याकेजिङ मेसिनको ठाडो वातानुकूलित

  प्याकेजिङ मेसिनको ठाडो वातानुकूलित

 • प्याकेजिङ बक्स काट्ने संयन्त्र

  प्याकेजिङ बक्स काट्ने संयन्त्र

 • बक्स विभाजन उपकरण र उपकरण प्रयोग गरी प्याकेजिङ असेंबली लाइन

  बक्स विभाजन उपकरण र उपकरण प्रयोग गरी प्याकेजिङ असेंबली लाइन

 • प्याकेजिङ्ग बक्स प्राप्त गर्ने यन्त्र

  प्याकेजिङ्ग बक्स प्राप्त गर्ने यन्त्र

 • एक पुश उपकरण र प्याकेजिङ उपकरण

  एक पुश उपकरण र प्याकेजिङ उपकरण

 • मुद्रास्फीति यन्त्र

  मुद्रास्फीति यन्त्र

 • खाद्य प्याकेजिङ मेसिन

  खाद्य प्याकेजिङ मेसिन

 • ताजा प्याकेजिङ मेसिन (पूर्ण स्वचालित नियन्त्रित वातावरण)

  ताजा प्याकेजिङ मेसिन (पूर्ण स्वचालित नियन्त्रित वातावरण)

 • ग्याँस मिश्रण उपकरण र परिमार्जित वातावरण प्याकेजिङ्ग मिसिन

  ग्याँस मिश्रण उपकरण र परिमार्जित वातावरण प्याकेजिङ्ग मिसिन

 • समान हावा आपूर्ति उपकरण र परिमार्जित वातावरण प्याकेजिङ्ग मिसिन

  समान हावा आपूर्ति उपकरण र परिमार्जित वातावरण प्याकेजिङ्ग मिसिन

सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकार

 • सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकार (1)

  सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकार (1)

 • सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकार (2)

  सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकार (2)

 • सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकार (3)

  सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकार (3)

 • सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकार (4)

  सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकार (4)

 • सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकार (5)

  सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकार (5)

टेलिफोन
इमेल